Barwnikowe ogniwa słoneczne…

 

20 września 2019r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Jagody Jaskuła po raz kolejny odwiedzili Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach zajęć związanych z projektem chemicznym, pt. ,,Odkrywcza Chemia – Poznaj, Sprawdź, Wykorzystaj” uczniowie klas VIII poznali barwnikowe ogniwa słoneczne jako łatwą i ciekawą technologię wykorzystywania energii słonecznej. W czasie zajęć laboratoryjnych każdy z nich miał okazję skonstruować swoje własne ogniwo i sprawdzić jak ono działa.  

Jagoda Jaskuła

Szanowni Państwo!

W związku z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Miłosław zawarła umowy ze stomatologami o objęcie naszych uczniów świadczeniami ogólnostomatologicznymi i profilaktycznymi. Polegają one na przeglądzie dentystycznym wszystkich dzieci oraz w konsekwencji na ewentualnym leczeniu:

Objęcie ucznia opieką będzie realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dlatego otrzymacie Państwo do wypełnienia oświadczenia zgody wraz z wyborem lekarza stomatologa spośród tych, z którymi gmina podpisała porozumienie. Są to pani dr Joanna Białek-Skowrońska –  gabinet we Wrześni ul. Sinkiewicza 12 i pani dr Dorota Jędrzejewska – gabinet w Miłosławiu ul. 11 Listopada 5. Wybór lekarza należy do Państwa.

Harmonogram korzystania z gabinetu stomatologicznego ustalą lekarze w porozumieniu z dyrektorem i zostanie on Państwu przedstawiony przez szkołę. Zadaniem rodziców/prawnych opiekunów, którzy wyrażą zgodę na leczenie będzie odbycie wizyty z dzieckiem zarówno w celu pierwszego przeglądu jak i kolejnych ewentualnych wizyt. Dojazd we własnym zakresie.

 

Prosimy o zwrot wypełnionych oświadczeń zgody do poniedziałku 18 listopada 2019, także jeśli nie wyrażają Państwo zgody.