Deklaracja dostępności

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://szkolamiloslaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015.09.14. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020.09.03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. 
 • Posiadamy formularz kontaktowy. Możesz skontaktować się z nami pisząc także na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są umieszczone na stronie.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładne informacje,  powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer”  jest dostępny cyfrowo. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.30. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej, skontaktuj się z nami.

W zgłoszeniu podaj:

 • adres strony internetowej, na której jest niedostępna dla Ciebie treść;
 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 • sposób przekazania informacji .

 

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści                   z tej strony internetowej odpowiada Pan Mariusz Walczak. Możesz skontaktować się           z nim mailowo – podstawowka@wp.pl z adnotacją dla Pana Mariusza Walczaka               lub telefonicznie – 61 438 31 25.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni
od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści,
z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl .

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Bugaj 7

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne (adres  Bugaj 7) oznaczone literą H.    Przy schodach – jeden stopień do wejścia H znajduje się podjazd dla wózków. Pozostałe wejścia do szkoły przeznaczone są dla pracowników szkoły oraz uczniów. Wszystkie wyjścia służą jako wyjście ewakuacyjne.
 2. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia H.
 3. Zejście dla osób na wózku zabezpieczone jest poręczą.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.                 Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą podjazdu.    W budynku nie ma windy.
 5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.
 6. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób                                          z niepełnosprawnościami.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, ul. Poznańska 1 a

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Poznańskiej. Pozostałe dwa wejścia przeznaczone są dla pracowników szkoły i uczniów. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Wszystkie wyjścia służą jako wyjście ewakuacyjne.
 2. Portiernia znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym.
 3. Żadne z wejść nie jest dostosowane dla osób na wózku. W budynku nie ma windy
 4. Brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie miejsca ogólnodostępne.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu – Przedszkole Koszałek-Opałek                               w Miłosławiu, ul. Łąkowa 31

 1. Budynek jest parterowy. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Łąkowej 31 przeznaczone dla dzieci i ich rodziców. Jedno wejście do pomieszczeń biurowych przeznaczone jest dla pracowników oraz interesantów. Pozostałe trzy wejścia od strony kuchni przeznaczone są dla pracowników. Wejścia dla rodziców i dzieci dostosowane są do osób na wózkach.
 2. Wszystkie pomieszczenia dostępne są dla osób na wózku.
 3. Brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Nie  prowadzimy żadnych aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

W budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłosławiu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych            i słabowidzących.

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak