P Skrzypczak

Dyrektor szkołymgr Paweł Skrzypczak


Gra__yna_S__omczy__ska

Zastępca dyrektora – mgr Grażyna Słomczyńska