P Skrzypczak

Dyrektor szkołymgr Paweł Skrzypczak


Gra__yna_S__omczy__ska

Zastępca dyrektora – mgr Grażyna Słomczyńska


M Przybylska

Zastępca dyrektora – mgr Małgorzata Przybylska


Zastępca dyrektora – mgr inż. Małgorzata Kawska