zarzadzenia dyrektora szkolyZARZĄDZENIA  DYREKTORA  SZKOŁY

 

Dni wolne od zajęć lekcyjnych    

 

Po konsultacjach z Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miłosławiu zarządza dni wolne w roku szkolnym 2015/2016:

– 2 listopada 2015 r.

– 5 kwietnia 2016 r.

– 2 maja 2016 r.

– 27 maja 2016 r.

 Dyrektor szkoły

      (-) mgr Paweł Skrzypczak