Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

 

EUDUniwersytet działa w systemie semestralnym. Każdy semestr obejmuje sześć spotkań trwających po dwie godziny lekcyjne. Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień
z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu .  Organizatorzy starają się przy tym, aby przekazywana wiedza dostosowana była poziomem trudności do wieku odbiorców,
a język przekazu był zrozumiały. Przystępność treści jest wzmacniana przez różnego typu wizualizacje multimedialne. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Częstym punktem zajęć na EUD są quizy, turnieje, symulacje, prace plastyczne. Podczas warsztatów mali studenci wcielają się w rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu, ucząc się przy tym pracy
w grupie, samodzielnego myślenia i planowania.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich partnerskich uczelni oraz ekspertów Fundacji .
W realizacji zajęć warsztatowych pomagają wolontariusze, w tym studenci z kierunków ekonomicznych oraz psychologii, pełniąc role opiekunów grup.
Po każdym spotkaniu na stronie internetowej publikowane są materiały edukacyjne z wykładu, relacja wideo
z zajęć oraz prezentowana jest galeria zdjęć, zawierająca zarówno fotografie samych uczestników zajęć, jak również wyników ich prac warsztatowych.  Dzięki temu uczestnicy zajęć mają szansę przypomnieć sobie omówiony materiał, nieobecni – nadrobić zaległości, zaś rodzice – podejrzeć swoje pociechy podczas pracy
i zorientować się w przerabianej na zajęciach tematyce zajęć.
Na zakończenie każdego ze spotkań nasi studenci otrzymują wpisy do indeksu, będące poświadczeniem ich obecności na zajęciach. Każdy student Uniwersytetu, który obecny jest na minimum 4 z 6 spotkań w danym semestrze, otrzymuje dyplom. Osoby uczestniczące we wszystkich spotkaniach – dyplom z wyróżnieniem. Dodatkowo dla chętnych przewidziano test z zakresu zrealizowanych semestralnych zajęć. Trzy osoby, które uzyskają najwyższą notę w danym ośrodku, otrzymują wartościowe nagrody .

Nasi studenci w semestrze zimowym roku akademickiego  2016/2017:

Adam Łyskawa VI d

Tobiasz Rychlik VI d

Sebastian Zielichowski V c

Olga Rychlik Va

 

No Images found.

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak