Kształcenie zdalne

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 listopada 2020 r., nauka zdalna zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

W jaki sposób realizowane jest kształcenia zdalne w naszej szkole?

Nauczyciele w trakcie zdalnego nauczania realizują treści wynikające
z podstawy programowej, mając na uwadze możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyficznych warunków do nauki.
Kontynuują rozpoczęty proces realizacji podstawy programowej, przygotowując uczniom materiał do pracy zdalnej, korzystając z ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów mających formę elektroniczną zawartych w ogólnopolskich programach edukacyjnych. Głównym nośnikiem do zdalnej edukacji
i komunikacji z nauczycielami jest platforma Office365 (Teams, Outlook). Bardzo ważne jest, by uczniowie przekazywali informację zwrotną do nauczycieli (z czym mają problemy, czego nie rozumieją). Wszystkich uczniów obowiązuje zdalne nauczanie i jest monitorowane poprzez sprawdzanie obecności i odnotowywanie w e-dzienniku.
W sytuacji braku łączności podczas zajęć, materiały nauczania są przesyłane. Nauczyciele wykorzystują strony i portale w czasie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych:

  • rekomendowane przez MEN (m.in. www.epodreczniki.pl);

  • platforma Microsoft Office365 z aplikacjami;

  • GWO, Nowa Era, youtube;

  • e-dziennik.

Gdzie znaleźć informację?

dotyczącą koronawirusa: www.gov.pl/web/koronawirus

dotyczącą kwarantanny: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni
tel. 692 418 250, psse.wrzesnia@pis.gov.pl

dotyczącą funkcjonowania szkoły: sekretariat szkoły tel. 61 438 31 25, dyrektor szkoły,
strona internetowa szkoły 

dotyczącą pracy w aplikacji TEAMS: za pomocą e-dziennika: wychowawcy klas,
sekretariat, wicedyrektor

dotyczącą zresetowanie hasła: dyrektor szkoły oraz wicedyrektor

dotyczącą e-dziennika: sekretariat szkoły tel. 61 438 31 25, wychowawcy klas

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak