KWIECIEŃ- ŚWIATOWYM MIESIĄCEM WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU

Z okazji Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu w naszej szkole powstała gazetka, której celem jest przybliżenie uczniom w jaki sposób zachowywać się w stosunku do osób ze spektrum autyzmu, co jest dla nich ważne i co może pomóc im w lepszym funkcjonowaniu.

 

CZYM JEST AUTYZM

Autyzm- to całościowe zaburzenie rozwojowe. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci.  Jako całościowe zaburzenie rozwoju autyzm ma wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania dziecka. Powoduje zaburzenia relacji społecznych i kontaktu, trudności z podporządkowaniem się regułom społecznym wynikające z braku ich zrozumienia. Większość dzieci autystycznych jest niemówiąca, nie komunikuje się gestem, ma trudności ze wskazywaniem, naśladowaniem, wykonywaniem poleceń. Jeśli dzieci mówią to są to często echolalie. Nie potrafią one tworzyć dłuższych, rozbudowanych wypowiedzi, mają trudności z inicjowaniem i podtrzymywaniem wymiany konwersacyjnej. Cechuje je brak lub ograniczenie rozumienia pojęć abstrakcyjnych. U autystów obserwuje się zaburzenia zachowania- liczne stereotypie i rytuały. Dzieci ze spektrum autyzmu  mogą prezentować bardzo różny obraz funkcjonowania. Nasilenie poszczególnych objawów może być  skrajnie silne lub czasem bardzo dyskretne.

Kontakt z dzieckiem z autyzmem bardzo często wywołuje strach- jak się zachować, jak do niego  mówić… Ten lęk najczęściej wynika z niewiedzy, a prowadzi do pogłębiania izolacji społecznej dziecka i rodziny.

Autyzm wpływa na całe życie. Dlatego tak ważna jest akceptacja i zrozumienie. Nie bójmy się osób z autyzmem! Spróbujmy je poznać i zrozumieć.

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak