Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Patron mojej szkoły”

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału
u nauczyciela informatyki i przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat: „PATRON MOJEJ SZKOŁY”.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V i VI Szkół Podstawowych Gminy Miłosław.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora.
Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawo do publikacji na stronie internetowej szkoły.

  1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point, OpenOffice lub LibreOffice.
  2. Czas prezentacji nie może przekraczać 6 min.
  3. Prezentacja powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.
  4. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze).
  5. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.
  6. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną, pod nazwą nazwisko_imię_szkoła
  7. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, nazwisko nauczyciela-opiekuna.
  8. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
  9. Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię, obowiązkowy jest wykaz źródeł wszystkich plików multimedialnych.
  10. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

Zgłoszenie chęci udziału w konkursie do 08.05.2017r. u nauczyciela informatyki.

Składanie prac do nauczyciela informatyki – do 23.05.2016r.

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak