Pedagog szkolny współpracuje z takimi instytucjami jak:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
 • Posterunek Policji w Miłosławiu;
 • Sąd Rejonowy III wydział ds. Rodzinnych i Nieletnich we Wrześni;
 • Pedagodzy z innych szkół.

Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:

 • Jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie;
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Informacja dla Rodziców:

 Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 • Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 • Szukasz pomocy.

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • kierowanie uczniów na badania  psychologiczno – pedagogiczne;
 • praca z dziećmi w ramach zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego;
 • diagnozowanie trudności edukacyjnych, wychowawczych;
 • wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach (np. choroby, śmierci w rodzinie oraz innych sytuacji losowych);
 • wspieranie rodziców, nauczycieli w pracy wychowawczej, edukacyjnej;
 • czuwanie nad przebiegiem edukacji uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

DLA RODZICÓW

 NADMIERNE KORZYSTANIE Z  INTERNETU

Dostęp do ogromu informacji, rozrywki, rywalizacja z innymi graczami, łatwy kontakt ze znajomymi powodują, że
w sieci można się zapomnieć.
U części użytkowników utrata kontroli nad czasem może doprowadzić do uzależnienia od sieci.

JAKIE SĄ SYMTOMY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU?

 • dziecko spędza przy komputerze, telefonie lub tablecie coraz więcej czasu kosztem innych zainteresowań;
 • z powodu swojej aktywności w internecie dziecko zaniedbuje obowiązki rodzinne i szkolne;
 • pojawiają się konflikty rodzinne na tle używania przez dziecko urządzeń elektronicznych  i internetu;
 • dziecko kłamie, zapytane o to, ile czasu spędza w internecie;
 • podejmowane próby ograniczenia czasu spędzanego przez dziecko online są nieudane;
 • dziecko reaguje rozdrażnieniem lub nawet agresją, gdy korzystanie
  z komputera jest utrudnione lub niemożliwe.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ustal z dzieckiem zasady korzystania z mediów elektronicznych dostosowane do jego wieku;

 • uzgodnij z dzieckiem czas jaki może poświęcić na korzystanie
  z mediów elektronicznych i porę dnia na to przeznaczoną.
  W przypadku dzieci w wieku wczesnoszkolnym i młodszych  nie powinno być to więcej niż godzinę więcej (tym bardziej w trakcie nauki zdalnej!),
 • ustal z dzieckiem z jakich serwisów może korzystać (dostosowane do jego wieku),
 • zainteresuj dziecko formami aktywności niezwiązanymi z mediami elektronicznymi,
 • wykorzystaj oprogramowanie filtrujące i programy kontroli rodzicielskiej, pamiętaj jednak, że nawet
  w przypadku ich używania zachowaj czujność.

JEŚLI PODEJRZEWASZ, ŻE DZIECKO NADUŻYWA INTERNETU LUB MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH:

 1. Nazwij problem. Porozmawiaj z dzieckiem, powiedz mu, co niepokojącego widzisz w jego zachowaniu.
 2. Ustalcie harmonogram dnia, aby zrównoważyć czas spędzany przez dziecko w sieci i poza nią.
 3. Przyjrzyj się sytuacjom, w którym dziecko ucieka w internet lub sięga po elektroniczne gadżety. Wspólnie poszukajcie alternatywy,
  np. działań, które sprawiają mu równie dużo przyjemności i pomagają odreagować trudne emocje.
 4. Ustalcie zasady i etapy ograniczania korzystania z mediów. Warto
  z dzieckiem omówić stopniowe ograniczenie czasu spędzanego przed monitorem.
 5. Nagradzaj sukcesy w ograniczaniu czasu spędzonego w internecie.
 6. Jeśli sytuacja jest tak poważna, że dziecko korzysta z mediów w sposób, który zagraża jego zdrowiu
  i życiu (np. zaniedbuje podstawowe czynności fizjologiczne) wyłącz komputer, odłącz internet, ale wyjaśnij przyczyny tych ograniczeń. Szukaj pomocy specjalistów  z poradni uzależnień.

 

 

Literatura:

 1. Internet i Komputer. Instrukcja bezpiecznej obsług. Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere.
 2. Bezpiecznie Tu i Tam. Materiały edukacyjne Orange Polska dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.
 3. Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów.

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak