Pedagog szkolny współpracuje z takimi instytucjami jak:


– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
– Komenda Powiatowa Policji Miłosław
– Sąd Rejonowy III wydział ds. Rodzinnych i Nieletnich we Wrześni
– Pedagodzy z innych szkółUczniu, przyjdź do pedagoga gdy:

 

-Jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie
-Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
-Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
-Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
-Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
-Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
-Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

Informacja dla Rodziców:

 

Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

-Niepokoi Cię zachowanie dziecka
-Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
-Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
-Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
-Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
-Szukasz pomocy

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

-kierowanie uczniów na badania  psychologiczno – pedagogiczne

-praca z dziećmi w ramach zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego

-diagnozowanie trudności edukacyjnych, wychowawczych

-wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach (np. choroby, śmierci w rodzinie oraz innych sytuacji losowych)

-wspieranie rodziców, nauczycieli w pracy wychowawczej, edukacyjnej

-czuwanie nad przebiegiem edukacji uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Szanowni Państwo!

W związku z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Miłosław zawarła umowy ze stomatologami o objęcie naszych uczniów świadczeniami ogólnostomatologicznymi i profilaktycznymi. Polegają one na przeglądzie dentystycznym wszystkich dzieci oraz w konsekwencji na ewentualnym leczeniu:

Objęcie ucznia opieką będzie realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dlatego otrzymacie Państwo do wypełnienia oświadczenia zgody wraz z wyborem lekarza stomatologa spośród tych, z którymi gmina podpisała porozumienie. Są to pani dr Joanna Białek-Skowrońska –  gabinet we Wrześni ul. Sinkiewicza 12 i pani dr Dorota Jędrzejewska – gabinet w Miłosławiu ul. 11 Listopada 5. Wybór lekarza należy do Państwa.

Harmonogram korzystania z gabinetu stomatologicznego ustalą lekarze w porozumieniu z dyrektorem i zostanie on Państwu przedstawiony przez szkołę. Zadaniem rodziców/prawnych opiekunów, którzy wyrażą zgodę na leczenie będzie odbycie wizyty z dzieckiem zarówno w celu pierwszego przeglądu jak i kolejnych ewentualnych wizyt. Dojazd we własnym zakresie.

 

Prosimy o zwrot wypełnionych oświadczeń zgody do poniedziałku 18 listopada 2019, także jeśli nie wyrażają Państwo zgody.