Projekt pt. „ Zdrowo żyć i aktywnym być’’

 

zdrowo-zyc-i-aktywnym-bycProjekt dla kl. I-III realizowany w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

 

Podstawowym celem tego projektu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z zasadami higieny i racjonalnego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego odżywiania się. Projekt uczy współdziałania w zespole, pokazuje ważność zdrowia człowieka, kształtuje właściwe nawyki żywieniowe i charakter młodego człowieka. Biorą w nim udział nauczyciele kl. I-III, uczniowie, społeczności lokalne i instytucje (Państwowa Inspekcja Sanitarna we Wrześni, Ośrodek Zdrowia w Miłosławiu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu). Projekt zakłada udział uczniów w zajęciach dodatkowych, spotkaniach kształcących, wycieczkach pieszych i autokarowych. Efektem końcowym projektu będą wykonane przez uczniów prace plastyczne, plakaty, albumy , zdjęcia  z wycieczek itp.

 

Cel główny:

 

Promowanie zdrowego trybu życia poprzez:

* zdrowe odżywianie,

* aktywność fizyczną,

* higienę osobistą,

* budowanie odpowiedniej atmosfery i poprawę relacji w stosunkach

międzyludzkich,

* życie bez nałogów i uzależnień.

 

Cele szczegółowe:

 

* Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania

u dzieci,

* Propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne

realizowane w szkole,

* Promowanie właściwej aktywności fizycznej u uczniów,

* Kształtowanie wrażliwości na trudną sytuację życiową innych ludzi ,

jak również zwierząt,

* Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,

* Radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

* Kształtowanie postaw asertywnych u dzieci,

* Uświadomienie sobie związku zdrowia ze stylem życia człowieka,

z jego środowiskiem fizycznym i społecznym,

* Promowanie aktywnych form wypoczynku,

* Wdrażanie do higienicznego i kulturalnego spożywania posiłków,

* Uświadomienie związku między aktywnością ruchową, a umiejętnością

radzenia sobie ze stresem i zapobieganie chorobom.

Projekt wyodrębnia kilka grup:

 • Uczniowie
  Dzieci zyskują dzięki projektowi „zdrowo żyć i aktywnym być” ciekawe zajęcia pozalekcyjne, na których dowiadują się o racjonalnym i zdrowym trybie żywienia oraz aktywnym stylu życia. Oprócz tego, do dyspozycji uczniów w szkole jest aparat cyfrowy, który ma im pomóc                       w dokumentowaniu udziału szkoły w projekcie oraz rozwijać ich kreatywność i talenty artystyczne. Dzieci poznają też nowoczesne technologie i zdobędą cenną nową wiedzę – wcześniej dla nich niedostępną.
 • Nauczyciele
  Nauczyciele dzięki „zdrowo żyć i aktywnym być” mają możliwość prowadzenia ciekawszych zajęć pozalekcyjnych oraz rozszerzanie programu podstawowego na lekcjach przyrody , plastyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego.
 • Szkoła
  Szkoła dzięki udziałowi w projekcie „zdrowo żyć i aktywnym być” zyskuje na atrakcyjności. W szkole uczestniczącej w projekcie dzieci mają zapewniony wszechstronny rozwój ,  a ich aktywność pozalekcyjna znacznie wzrasta. Szkoła staje się wartościowym centrum społeczności lokalnej, rozwijając kontakty między uczniami, nauczycielami, samorządami i organizacjami pozarządowymi.

 

 Organizacja zajęć

Spotkania dotyczyć będą takich zagadnień jak:

 • Walki z otyłością wśród dzieci oraz propagowania zdrowego odżywiania – Dietetyk
 • Uwrażliwiania dzieci na szkodliwość oddziaływania dymu papierosowego związane z biernym paleniem – pielęgniarka lub lekarz.
 • Pies w służbie człowieka – policjant.
 • Informacji o psach, schronisku – psi psycholog, trener behawioralny, wolontariusze.
 • Pomoc potrzebującym w trudnych sytuacjach życiowych – pracownik OPS.

Szkoła w ramach projektu  edukacyjnego :

 • mobilizuje uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach ,
 • zachęca wszystkich uczniów do udziału w rajdach szkolnych i wycieczkach,
 • angażuje uczniów w propagowanie zdrowego stylu życia,
 • organizuje spotkania uczniów z ekspertami w różnych dziedzinach nauki,
 • zachęca do tworzenia przez uczniów pracy artystycznej ( fotografii) dokumentującej pracę w projekcie rozwojowym,
 • stwarza bazę informacyjną o szkole dla rodziców i osób zainteresowanych.

 Poniżej znajduje się rysunek prezentujący strukturę naszego projektu rozwojowego:

 

Projekt

„ Zdrowo żyć i aktywnym być ’’

Zajęcia pozalekcyjne

Wyjazdy, rajdy

Spotkania    z     ekspertami

Turnieje sportowe

Udział w ogólnopolskich programach żywieniowych

Spotkania informacyjne

Filmy edukacyjne

Prelekcje

Dyskusje

Szkolenia dla rodziców

Prezentacje multimedialne

Prace artystyczne

Gazetki

Wystawy prac

Zajęcia kulinarne

Konkursy wiedzy

Udział w programach profilaktycznych

 

 Nasz projekt jest wartościowy i na czasie. Dlaczego?

Jest to projekt, który na tak szeroką skalę promuje, uczy „zdrowo żyć i aktywnym być” . Uwrażliwia dzieci na trudną sytuacje innych ludzi. Uczy pomagać ludziom i zwierzętom. W ostatnich latach podkreśla się znaczenie prawidłowego żywienia i właściwie dobranej aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka. Jednocześnie badania naukowe wskazują na bardzo niekorzystne tendencje w zakresie podstawowych parametrów zdrowia dzieci. Każdego roku przybywa nam dzieci ze stwierdzoną otyłością, która jest następstwem nieprawidłowego stylu życia. Coraz częściej dominuje model spędzania wolnego czasu przed ekranem telewizora lub komputera w połączeniu z nieregularnym spożywaniem źle dobranych posiłków. Idąc z duchem czasu, szkoła jak i nauczyciele chcą zaradzić temu ogólnoświatowemu problemowi z jakim borykają się nasze dzieci.

Projekt oparty jest na założeniach i celach edukacji prozdrowotnej umieszczonych w :

* Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,

* Programie Rozwoju Szkoły,

* Szkolnym Programie Wychowawczym,

* Szkolnym Programie Profilaktycznym.

 

Koordynator Projektu

Ewelina Grajek
„Zdrowo żyć i aktywnym być”

kontakt telefoniczny przez sekretariat:
tel.:614383125
fax614383125
Współorganizatorzy projektu:

Ewelina Grajek, Lidia Siwiak

z pomocą wychowawców klas I-III, dietetyka, lekarza, pielęgniarki, pracownika OPS.                               

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak