Rekrutacja na rok szkolny 2023/24

 

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Miłosławiu

OGŁASZA   REKRUTACJĘ  dzieci do

PRZEDSZKOLA  „KOSZAŁEK- OPAŁEK” W MIŁOSŁAWIU na rok szkolny 2023/2024

Nabór będzie prowadzony w dniach od  13 lutego 2023r. do 13 marca 2023r. do godziny 15:00 

Prosimy o składanie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w  Przedszkolu „Koszałek- Opałek” w Miłosławiu, ul. Łąkowa 31, 62-320 Miłosław

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Przedszkola

Dokumenty można pobrać osobiście w Przedszkolu „Koszałek- Opałek” w Miłosławiu lub ze strony internetowej http://szkolamiloslaw.pl/ w zakładce Przedszkole oraz na naszej stronie Facebook Przedszkola

Zgodnie ze Statutem Przedszkola do placówki będą przyjmowane dzieci z roczników 2017-2020.                                                                                 

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzice/ opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Miłosław. Pozostałe kryteria wraz z punktacją zostały zapisane w Regulaminie rekrutacji. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszenia.                                                                

O wynikach rekrutacji rodzice zostaną poinformowani:

  • dnia 23 marca do godz.15:00 – lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • dnia 30 marca do godz. 15:00- lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Planowane godziny pracy Przedszkola: poniedziałek – piątek 6:30 – 16.00

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak