Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

 

„Kwitnące rośliny w gminie Miłosław”

  Miejsce I: Nikola Przybył  3B g

  Miejsce II: Olga Balicka 3 B g

  Miejsce III: Natalia Pawlaczyk 3 A g

 

„Zanieczyszczenia wód w gminie Miłosław”

  Miejsce I : Karolina Pietrzak 3 B g

  Miejsce II: Wiktoria Jędraszak 7 B

  Miejsce III : Jakub Pawlaczyk3 A g

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i serdecznie dziękujemy za udział.

Organizatorki konkursu: panie Honorata Knast, Iwona Klechammer, Małgorzata Mikołajczak

Szanowni Państwo!

W związku z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Miłosław zawarła umowy ze stomatologami o objęcie naszych uczniów świadczeniami ogólnostomatologicznymi i profilaktycznymi. Polegają one na przeglądzie dentystycznym wszystkich dzieci oraz w konsekwencji na ewentualnym leczeniu:

Objęcie ucznia opieką będzie realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dlatego otrzymacie Państwo do wypełnienia oświadczenia zgody wraz z wyborem lekarza stomatologa spośród tych, z którymi gmina podpisała porozumienie. Są to pani dr Joanna Białek-Skowrońska –  gabinet we Wrześni ul. Sinkiewicza 12 i pani dr Dorota Jędrzejewska – gabinet w Miłosławiu ul. 11 Listopada 5. Wybór lekarza należy do Państwa.

Harmonogram korzystania z gabinetu stomatologicznego ustalą lekarze w porozumieniu z dyrektorem i zostanie on Państwu przedstawiony przez szkołę. Zadaniem rodziców/prawnych opiekunów, którzy wyrażą zgodę na leczenie będzie odbycie wizyty z dzieckiem zarówno w celu pierwszego przeglądu jak i kolejnych ewentualnych wizyt. Dojazd we własnym zakresie.

 

Prosimy o zwrot wypełnionych oświadczeń zgody do poniedziałku 18 listopada 2019, także jeśli nie wyrażają Państwo zgody.