Zgłoszenia na wynajęcia hali sportowej przyjmuje dyrektor szkoły w godzinach 8.00-1500

pod nr tel. 61-438-31-25.

Hala będzie wynajmowana w godzinach 17.00-21.30.