Uwaga!

Informujemy, że proces podpisywania umowy
o dofinansowanie do projektu dobiega końca i już za niedługo przystępujemy do działań projektowych. Cieszymy się ogromnie z pozyskanych funduszy na rzecz dzieci i szkoły w Miłosławiu. Niedługo zaczynamy. Brawo! 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie” nr RPWP.08.01.02-30-0094/17  .

Partner wiodący: Mały Inżynier Ewa Bednarek

Projekt „Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Gminą Miłosław w okresie 01.03.2021-31.08.2022. Celem projektu jest do 31.08.2022 192 uczniów (96K i 96M), w tym 12 uczn. z SPE (6K;6M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłosławiu oraz Szkoły Podstawowej w Czeszewie z terenu Gm. Miłosław (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 17 nauczycieli (15K;2M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć.

Grupa docelowa: 260 osób tj.20 nauczycieli (18K;2M), 240 uczniów (120K;120M), Szkoły Podstawowej w Miłosławiu oraz Szkoły Podstawowej w Czeszewie.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  1. a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy;
  2. b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji niezbędnych na rynku pracy, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania;
  3. c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji;
  4. d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

 

Dofinansowanie UE: 365 280,52 zł

 WM_94_SPM_SPCz wniosek po nego

 

 

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak