Ważna informacja


Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłosławiu informuje, że od dnia 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. przechodzimy na hybrydowy tryb nauki. Klasy V-VIII objęte zostają nauczaniem zdalnym poprzez platformę Office365, klasy I-IV  i przedszkole funkcjonują w trybie stacjonarnym.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, zajęcia dla uczniów klas 5-8 odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele będą realizowali treści nauczania wynikające z podstawy programowej, mając na uwadze możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyficznych warunków do nauki. Jednocześnie informuję, że weekendy są czasem wolnym od zadań szkolnych i domowych, to czas na odpoczynek.

Głównym nośnikiem do zdalnej edukacji i komunikacji z nauczycielami jest platforma Office365 (Teams, Outlook). Bardzo ważne jest, by uczniowie przekazywali informację zwrotną do nauczycieli (z czym mają problemy, czego nie rozumieją). Wszystkich uczniów klas 5-8 obowiązuje zdalne nauczanie i jest monitorowane poprzez sprawdzanie obecności i odnotowywanie w e-dzienniku.

W przypadku braku aktywności uczniów, nauczyciele będą na bieżąco zgłaszali ten problem wychowawcy, który skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub przez e-dziennik.

W przypadku sytuacji uniemożliwiającej uczniom współpracę z nauczycielami prosimy informować wychowawców. Brak informacji od Państwa jest jednoznaczny z tym, iż uczeń ma dostęp do nauki zdalnej.

Nauczyciele współpracują ze sobą, uczniami i Państwem, aby udzielać rzetelnej informacji zwrotnej na temat postępów i osiągnięć uczniów.

Uczniowie dojeżdżający przebywają po lekcjach w świetlicy do momentu odjazdu autobusu. Harmonogram dowożenia zamieszczony został na stronie internetowej szkoły. Zajęcia świetlicowe dla uczniów miejscowych kl. I-III odbywają się wg dotychczasowego harmonogramu.

Codziennie proszę śledzić informacje na stronie szkoły oraz  w e-dzienniku.

Z poważaniem

Agnieszka Winowicz

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak