Wycieczka do kina kl. 8a i 8b

 

Co można robić po południu?     

  Na spędzanie wolnego czasu mamy różne pomysły- czasem lepsze, czasem gorsze…

       A może kino? Kino jest zawsze wspaniałym pomysłem!
O tym mogą powiedzieć co nieco uczniowie klasy VIII a i VIII b, którzy wybrali się w środę 23 października do pobliskiego kina we Wrześni na film: „Był sobie pies 2”. Niewątpliwie była to świetna alternatywa dla popołudnia przed komputerem. Film był ciekawy i bardzo wzruszający. Warto obejrzeć go zarówno w gronie rodzinnym jak i wybrać się na niego
z grupą znajomych.

       Ale, żeby nie było tylko siedzenia przed ekranem, po seansie wpadliśmy do Kręgielni próbować swoich możliwości. Zabawa była przednia!

Szkoda, że trzeba było wracać do domu…

                                                                 

                                                                         Sylwia Grajek

Szanowni Państwo!

W związku z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Miłosław zawarła umowy ze stomatologami o objęcie naszych uczniów świadczeniami ogólnostomatologicznymi i profilaktycznymi. Polegają one na przeglądzie dentystycznym wszystkich dzieci oraz w konsekwencji na ewentualnym leczeniu:

Objęcie ucznia opieką będzie realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dlatego otrzymacie Państwo do wypełnienia oświadczenia zgody wraz z wyborem lekarza stomatologa spośród tych, z którymi gmina podpisała porozumienie. Są to pani dr Joanna Białek-Skowrońska –  gabinet we Wrześni ul. Sinkiewicza 12 i pani dr Dorota Jędrzejewska – gabinet w Miłosławiu ul. 11 Listopada 5. Wybór lekarza należy do Państwa.

Harmonogram korzystania z gabinetu stomatologicznego ustalą lekarze w porozumieniu z dyrektorem i zostanie on Państwu przedstawiony przez szkołę. Zadaniem rodziców/prawnych opiekunów, którzy wyrażą zgodę na leczenie będzie odbycie wizyty z dzieckiem zarówno w celu pierwszego przeglądu jak i kolejnych ewentualnych wizyt. Dojazd we własnym zakresie.

 

Prosimy o zwrot wypełnionych oświadczeń zgody do poniedziałku 18 listopada 2019, także jeśli nie wyrażają Państwo zgody.