Zajęcia z przedsiębiorczości …

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  organizuje nieodpłatne zajęcia z przedsiębiorczości, podstaw ekonomii i biznesu dla uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych (Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy) oraz uczniów klas VII i VIII (Akademia Młodego Ekonomisty). Celem zajęć w ramach programów AME i EUD jest promocja postaw przedsiębiorczych i przygotowanie do życia w złożonych realiach społecznych, gospodarczych i biznesowych.                                                                               
W bieżącym roku szkolnym w semestrze zimowym 26 uczniów zdobyło indeksy. 7 to uczniowie klas VII a 19 to uczniowie klas piątych i szóstych.
 Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapoznaje się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Tworzenie zwycięskich strategii biznesowych, zadbanie o stronę finansową przedsięwzięć, tworzenie kampanii marketingowej w Internecie, wprowadzanie na rynek nowego produktu, kompetencje lidera i negocjatora – to umiejętności,  które przestają być obce dla uczniów. Młodzi studenci dowiadują się również jaka jest rola pieniądza  i podatków w  gospodarce oraz uczą się rozumienia najważniejszych zjawisk gospodarczych. Wzmacniają także swoje kompetencje w zakresie kreatywności, pracy zespołowej nad projektami i dobrego organizowania czasu na naukę. Dostają indeks studenta, a na koniec zajęć walczą o wartościowe nagrody. Młodzież pracuje w grupach nad konkretnym projektem, a następnie prezentuje swoje rozwiązania problemu biznesowego publicznie na forum. Uczy to nie tylko rzeczowej wiedzy, ale też pracy w grupie, myślenia zadaniowego, innowacyjnego rozwiązywania problemów i umiejętności prezentacji publicznej wyników swoich prac. Zajęcia są odpowiedzią na wzrost znaczenia wiedzy finansowej i konieczność edukacji ekonomicznej od najmłodszych lat.

No Images found.

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak