Załącznik do regulaminu biblioteki

Załącznik nr 1 do Regulaminu biblioteki szkolnej

Zmianie ulega pkt. 2. Regulaminu.

 

  1. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie pandemii wirusa COVID – 19.

2.1  Przed skorzystaniem z biblioteki czytelnicy powinni zdezynfekować dłonie.

2.2  Podczas pobytu w bibliotece obowiązuje osłonięcie ust i nosa.

2.3 Udostępnianie zbiorów czytelnikom zostaje ograniczone. Każda klasa wypożycza książki podczas przerw w określonym dniu tygodnia                                i w wyznaczonym czasie. Harmonogram wypożyczeń będzie zamieszczony              na stronie internetowej szkoły i na gazetkach klasowych.

2.4 Każdy nauczyciel uczący w klasach I-VIII może przyjść do biblioteki                    z uczniami podczas lekcji. Wypożyczenie może nastąpić po wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikiem biblioteki.

2.5 Zwracane egzemplarze są poddawane trzydniowej kwarantannie i w tym czasie wyłączone z wypożyczeń.

Podstawa prawna:                                                                                                              Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM WYPOŻYCZANIA                            KSIĄŻEK UCZNIOM POSZCZEGÓLNYCH KLAS (OBOWIĄZUJE OD 14.09. 2020 DO 30.10.2020)

BUGAJ

 

PO 3 LEKCJI

 

PO 4 LEKCJI

PO 5 LEKCJI

PO 6 LEKCJI

PONIEDZIAŁEK

 

III A

III B

IV A

 

WTOREK

 

III C

VI C

V A

VII B

ŚRODA

 

II B

II C

VI A

VI B

CZWARTEK

 

II A

VI D

VI E

 

PIĄTEK

 

IV B

IV C

 

 

 

 

PAŁAC

 

PO 2 LEKCJI

 

PO 3 LEKCJI

PONIEDZIAŁEK

 

VII A

VII C

WTOREK

 

VII D

VII E

ŚRODA

 

VIII A

VIII B

CZWARTEK

 

 

 

PIĄTEK

 

VIII C

 

 

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

  1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły.
  2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową).
  3. Biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).
  4. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
  5. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres 3 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń                         na kolejny ten sam okres.
  6. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
  7. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książki wskazane przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadające wartości rynkowej zniszczonej, zagubionej książki.
  8. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki, najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
  9. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

 

 

Regulamin zatwierdzono decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2011r.

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak