Zdrowo żyć i aktywnym być

 

Projekt pt. „ Zdrowo żyć i aktywnym być’’ dla kl. I-III

realizowany w roku szkolnym 2020/2021

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Miłosławiu

 

Podstawowym celem tego projektu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z zasadami higieny i racjonalnego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego odżywiania się. Projekt uczy współdziałania w zespole, pokazuje ważność zdrowia człowieka, kształtuje właściwe nawyki żywieniowe i charakter młodego człowieka. Biorą w nim udział nauczyciele kl. I-III, uczniowie, społeczności lokalne i instytucje (Państwowa Inspekcja Sanitarna we Wrześni, Ośrodek Zdrowia w Miłosławiu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu). Projekt zakłada udział uczniów w zajęciach dodatkowych, spotkaniach kształcących, wycieczkach pieszych i autokarowych. Efektem końcowym projektu będą wykonane przez uczniów prace plastyczne, plakaty, albumy , zdjęcia  z wycieczek itp.

 

Cel główny:

 

Promowanie zdrowego trybu życia poprzez:

* zdrowe odżywianie,

* aktywność fizyczną,

* higienę osobistą,

* budowanie odpowiedniej atmosfery i poprawę relacji w stosunkach

   międzyludzkich,

* życie bez nałogów i uzależnień.

 

 

 

 

 

 

Cele szczegółowe:

 

* Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania

   u dzieci;

* Propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne

   realizowane w szkole;

* Promowanie właściwej aktywności fizycznej u uczniów;

* Kształtowanie wrażliwości na trudną sytuację życiową innych ludzi,

   jak również zwierząt;

* Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie;

* Radzenie sobie w sytuacjach trudnych;

* Kształtowanie postaw asertywnych u dzieci;

* Uświadomienie sobie związku zdrowia ze stylem życia człowieka,

   z jego środowiskiem fizycznym i społecznym;

* Promowanie aktywnych form wypoczynku;

* Wdrażanie do higienicznego i kulturalnego spożywania posiłków;

* Uświadomienie związku między aktywnością ruchową a umiejętnością

   radzenia sobie ze stresem i zapobieganie chorobom.

Projekt wyodrębnia kilka grup:

 • Uczniowie
  Dzieci zyskują dzięki projektowi „zdrowo żyć i aktywnym być” ciekawe zajęcia pozalekcyjne, podczas których dowiadują się o racjonalnym i zdrowym trybie żywienia oraz aktywnym stylu życia. Oprócz tego, do dyspozycji uczniów w szkole jest aparat cyfrowy, który ma im pomóc                       w dokumentowaniu udziału szkoły w projekcie oraz rozwijać ich kreatywność i talenty artystyczne. Dzieci poznają też nowoczesne technologie oraz zdobędą cenną wiedzę – wcześniej dla nich niedostępną.
 • Nauczyciele
  Nauczyciele dzięki „zdrowo żyć i aktywnym być” mają możliwość prowadzenia ciekawszych zajęć pozalekcyjnych oraz rozszerzanie programu podstawowego na lekcjach przyrody, plastyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego.
 • Szkoła
  Szkoła dzięki udziałowi w projekcie „zdrowo żyć i aktywnym być” zyskuje na atrakcyjności. W szkole uczestniczącej w projekcie dzieci mają zapewniony wszechstronny rozwój,  a ich aktywność pozalekcyjna znacznie wzrasta. Szkoła staje się wartościowym centrum społeczności lokalnej, rozwijając kontakty między uczniami, nauczycielami, samorządami i organizacjami pozarządowymi.

 

 Organizacja zajęć

Spotkania dotyczyć będą:

 • Walki z otyłością wśród dzieci oraz propagowania zdrowego odżywiania – dietetyk;
 • Uwrażliwiania dzieci na szkodliwość oddziaływania dymu papierosowego związane z biernym paleniem – pielęgniarka lub lekarz;
 • Informacji o psach, schronisku – psi psycholog, trener behawioralny, wolontariusze;
 • Pomocy potrzebującym w trudnych sytuacjach życiowych – pracownik OPS;
 • Zachęcania uczniów do aktywności fizycznej – maratończyk.

Szkoła w ramach projektu  edukacyjnego :

 • mobilizuje uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach;
 • zachęca wszystkich uczniów do udziału w rajdach szkolnych                          i wycieczkach;
 • angażuje uczniów w propagowanie zdrowego stylu życia;
 • organizuje spotkania uczniów z ekspertami w różnych dziedzinach nauki;
 • zachęca do tworzenia przez uczniów pracy artystycznej ( fotografii) dokumentującej pracę w projekcie rozwojowym;
 • stwarza bazę informacyjną o szkole dla rodziców i osób zainteresowanych. 

 Struktura projektu rozwojowego:

 

Projekt

„ Zdrowo żyć i aktywnym być ’’

 

 

  

 

 

zajęcia pozalekcyjne

wyjazdy, rajdy

spotkania    z     ekspertami

turnieje sportowe

udział w ogólnopolskich programach zdrowotnych

 

spotkania informacyjne

filmy edukacyjne

prelekcje

dyskusje

szkolenia dla rodziców

prezentacje multimedialne

 

prace artystyczne

gazetki

wystawy prac

zajęcia kulinarne

konkursy wiedzy

udział w programach profilaktycznych

 

 Jest to projekt, który na tak szeroką skalę promuje, uczy jak „zdrowo żyć                            i aktywnym być”. Uwrażliwia dzieci na trudną sytuację innych ludzi. Uczy pomagać ludziom i zwierzętom. W ostatnich latach podkreśla się znaczenie prawidłowego żywienia i właściwie dobranej aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka. Jednocześnie badania naukowe wskazują na bardzo niekorzystne tendencje w zakresie podstawowych parametrów zdrowia dzieci. Każdego roku przybywa dzieci ze stwierdzoną otyłością, która jest następstwem nieprawidłowego stylu życia. Coraz częściej dominuje model spędzania wolnego czasu przed ekranem telewizora lub komputera w połączeniu                           z nieregularnym spożywaniem źle dobranych posiłków. Idąc z duchem czasu, szkoła jak i nauczyciele chcą zaradzić temu ogólnoświatowemu problemowi,                 z jakim borykają się nasze dzieci.

Projekt oparty jest na założeniach i celach edukacji prozdrowotnej umieszczonych w :

* Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,

* Programie Rozwoju Szkoły,

* Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym.

 

Koordynator Projektu

Ewelina Grajek
„Zdrowo żyć i aktywnym być”

kontakt telefoniczny przez sekretariat:
tel.:614383125
fax614383125
Współorganizatorzy projektu:

Lidia Siwiak

wychowawcy klas I-III, dietetyk,  pielęgniarka, pracownik lub kierownik OPS, pracownik Sanepidu.                             

 

Ewelina Grajek

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak