2021

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. – zmiany w formule egzaminów

Język polski 

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

 • Czas trwania: 120 minut.

 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt. mniej niż
  w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt. (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 % zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.

 • Temat wypracowania do wyboru: rozprawka albo opowiadanie.

 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka 

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań
  na pierwiastkach, stereometrii).

 • Czas trwania: 100 minut.

 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt. mniej niż
  w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt. – zadania zamknięte, 10 pkt. – zadania otwarte.

 • Liczba zadań otwartych: 4 (było 6).

Język obcy nowożytny 

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych
  w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.

 • Czas trwania: 90 minut.

 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt. mniej niż
  w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt. – zadania zamknięte, 21 pkt. – zadania otwarte.

 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Szczegółowe wymagania na egzamin po klasie ósmej:

https://www.gov.pl/attachment/00442db4-afaf-4948-8361-0fd144fc41e3

Informacje dotyczące egzaminu:

https://www.gov.pl/attachment/b8b9076b-2928-432d-acbc-dd8e2af1f83d

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak