Regulamin dobrego zachowania w szkole

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły nie prędzej niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.
  Jeśli są wcześniej, oczekują na lekcje w świetlicy szkolnej.
 2. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie zdejmują nakrycie głowy, oddając szacunek znajdującym się
  w szkole symbolom narodowym.
 3. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych
  w Regulaminie świetlicy.
 4. Samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas zajęć – od rozpoczęcia do ich zakończenia – jest zabronione.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie w szkole jest zbędne.
 6. Uczniowie spokojnie poruszają się po korytarzach. Nie wolno biegać i  popychać się.
  Należy dbać o bezpieczeństwo własne i innych, reagować – nie być obojętnym na krzywdę wyrządzaną innym.
 7. Należy utrzymać porządek i samemu podnieść śmieci, nie czekając na zwrócenie uwagi przez nauczyciela.
 8. W pracowniach i pomieszczeniach szkoły należy zachowywać się zgodnie z obowiązującymi w nich regulaminami. Uczniowie zobowiązani są do dbania o meble i urządzenia szkolne.
 9. Po dzwonku uczniowie ustawiają się przed klasą, nie krzyczą, czekają na nauczyciela.
 10. Dzwonek jest również sygnałem zakończenia lekcji. Nauczyciel decyduje o tym, kiedy uczniowie opuszczą klasę. W pomieszczeniu należy zostawić po sobie porządek.
 11. Wszystkie przerwy, oprócz śniadaniowej, uczniowie spędzają na boisku lub
  w razie niepogody w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela dyżurującego.
 12. Uczniowie sprawnie wychodzą na przerwy, nie chowają się, korzystają z łazienek tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
 13. Kulturalnie, bez przepychania korzystają ze szkolnych szafek, dbając o ich porządek.
 14. Uczniowie stosownie zachowują się wobec siebie, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.
 15. W szkole obowiązuje schludny ubiór.

Regulamin zachowania w szkole

(budynek pałacu)

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły nie prędzej niż 20 minut przed rozpoczęciem

lekcji. Jeśli są wcześniej, oczekują na lekcje w świetlicy szkolnej.

 1. Po wejściu do budynku szkolnego uczniowie zdejmują nakrycie głowy,

oddając szacunek znajdującym się w szkole symbolom narodowym.

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz:

– opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw i lekcji w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły

– poruszania się między budynkami szkolnymi bez opieki nauczyciela.

 1. Uczniowie spokojnie poruszają się po korytarzach szkolnych, nie biegają.

Nie wolno stać i siedzieć na schodach.

Nie wolno siedzieć na parapetach oraz wychylać się przez okna.

 1. Po przerwie uczniowie ustawiają się przed klasą czekając na nauczyciela.

O zakończeniu lekcji i opuszczeniu sali decyduje nauczyciel.

 1. Uczniowie zachowują się zgodnie z pozostałymi regulaminami obowiązującymi w szkole.

Szanowni Państwo!

W związku z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Miłosław zawarła umowy ze stomatologami o objęcie naszych uczniów świadczeniami ogólnostomatologicznymi i profilaktycznymi. Polegają one na przeglądzie dentystycznym wszystkich dzieci oraz w konsekwencji na ewentualnym leczeniu:

Objęcie ucznia opieką będzie realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dlatego otrzymacie Państwo do wypełnienia oświadczenia zgody wraz z wyborem lekarza stomatologa spośród tych, z którymi gmina podpisała porozumienie. Są to pani dr Joanna Białek-Skowrońska –  gabinet we Wrześni ul. Sinkiewicza 12 i pani dr Dorota Jędrzejewska – gabinet w Miłosławiu ul. 11 Listopada 5. Wybór lekarza należy do Państwa.

Harmonogram korzystania z gabinetu stomatologicznego ustalą lekarze w porozumieniu z dyrektorem i zostanie on Państwu przedstawiony przez szkołę. Zadaniem rodziców/prawnych opiekunów, którzy wyrażą zgodę na leczenie będzie odbycie wizyty z dzieckiem zarówno w celu pierwszego przeglądu jak i kolejnych ewentualnych wizyt. Dojazd we własnym zakresie.

 

Prosimy o zwrot wypełnionych oświadczeń zgody do poniedziałku 18 listopada 2019, także jeśli nie wyrażają Państwo zgody.