plan pracy samorząduPLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

 

MIESIĄCE PLANOWANE DZIAŁANIA
WRZESIEŃ ·         Wybory nowych członków SU;

·         Analiza Regulaminu SU, naniesienie ewentualnych zmian i przyjęcie ich drogą uchwały;

·         Opracowanie planu pracy SU;

·         Przydzielenie grobów i miejsc pamięci poszczególnym klasom;

·         Zbiórka pieniędzy dla chorej dziewczynki – Julii;

·         Powitanie jesieni;

·         Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopca;

PAŹDZIERNIK ·         Udział w uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej;

·         Tydzień Zdrowego Odżywiania;

·         Zapalenie przez członków SU zniczy na grobach zmarłych nauczycieli naszej szkoły;

LISTOPAD ·        Udział w uroczystościach związanych z Dniem Odzyskania Niepodległości;

·        Zbiórka karmy, misek dla zwierząt ze schroniska we Wrześni;

·        Dyskoteka andrzejkowa;

GRUDZIEŃ ·        Mikołajki;

·        Góra Grosza;

·        Zbiórka produktów dla mieszkańców DPS w Mielżynie;

·        Życzenia świąteczne dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły;

·        Włączenie się w obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego;

STYCZEŃ ·         WOŚP;

·         Dyskoteka karnawałowa;

LUTY ·         Walentynki – poczta walentynkowa;

·         Tłusty czwartek – dzień pączka;

MARZEC ·         Dzień kobiet – kwiatki dla naszych Pań;

·         Dzień Wiosny w krainie bajek;

·         Zbiórka pieniędzy dla zwierząt ze schroniska we Wrześni;

KWIECIEŃ ·         Wielkanocne życzenia dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły;

·         Udział w uroczystościach związanych ze Świętem Patrona Szkoły;

MAJ ·         Udział w uroczystościach związanych z Konstytucją 3 Maja;

·         Dyskoteka szkolna;

CZERWIEC ·         Plebiscyt „Nauczyciel Roku”;

·         Podsumowanie pracy SU;

·         Zakończenie Roku Szkolnego 2016 / 2017.

 

Zebrania SU odbywać się będę według potrzeb.

Ponadto odbywać się będą losowania ,, Szczęśliwego numerka” oraz audycje przez radiowęzeł.

Plan pracy SU może ulec zmianie.

Szanowni Państwo!

W związku z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Miłosław zawarła umowy ze stomatologami o objęcie naszych uczniów świadczeniami ogólnostomatologicznymi i profilaktycznymi. Polegają one na przeglądzie dentystycznym wszystkich dzieci oraz w konsekwencji na ewentualnym leczeniu:

Objęcie ucznia opieką będzie realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dlatego otrzymacie Państwo do wypełnienia oświadczenia zgody wraz z wyborem lekarza stomatologa spośród tych, z którymi gmina podpisała porozumienie. Są to pani dr Joanna Białek-Skowrońska –  gabinet we Wrześni ul. Sinkiewicza 12 i pani dr Dorota Jędrzejewska – gabinet w Miłosławiu ul. 11 Listopada 5. Wybór lekarza należy do Państwa.

Harmonogram korzystania z gabinetu stomatologicznego ustalą lekarze w porozumieniu z dyrektorem i zostanie on Państwu przedstawiony przez szkołę. Zadaniem rodziców/prawnych opiekunów, którzy wyrażą zgodę na leczenie będzie odbycie wizyty z dzieckiem zarówno w celu pierwszego przeglądu jak i kolejnych ewentualnych wizyt. Dojazd we własnym zakresie.

 

Prosimy o zwrot wypełnionych oświadczeń zgody do poniedziałku 18 listopada 2019, także jeśli nie wyrażają Państwo zgody.