DLACZEGO NASZYM PATRONEM JEST WIOSNA LUDÓW?

    W 1848 r. w wielu krajach Europy rozpoczęły się ruchy rewolucyjne zwane potocznie Wiosną Ludów. Polacy wiązali z nimi nadzieję na odzyskanie niepodległości. Przedstawili swoje żądania królowi pruskiemu  i powołali do życia Komitet Narodowy. Zaczęli formować oddziały zbrojne pod wodzą Ludwika Mierosławskiego. Wkrótce powstało dziewięciotysięczne wojsko powstańcze uzbrojone głównie     w kosy, piki i strzelby myśliwskie.

    Polacy nieugięcie walczyli z armią pruską. Do pierwszych starć doszło w  kwietniu 1848 r. w Trzemesznie, następnie w Grodzisku, Książu, Rogalinie, Sokołowie, Buku i Miłosławiu. Bitwę pod Miłosławiem stoczono 30 kwietnia 1848 r.

   W 1969 r. Szkole Podstawowej w Miłosławiu nadano imię Wiosny Ludów dla uczczenia bohaterstwa polskich powstańców. Ustalono wówczas, że Święto Patrona Szkoły przypadać będzie na dzień 30 kwietnia – rocznicę bitwy pod Miłosławiem, jaką kosynierzy miłosławscy stoczyli z Prusakami.

  Wydarzenia sprzed 170 lat upamiętniają miejsca pamięci narodowej:

·       BUDYNEK HOTELU „BAZAR”

·       POMNIK WIOSNY LUDÓW

·       MOGIŁA POWSTAŃCÓW

·       PAŁAC W PARKU IM. KOŚCIELSKICH

·       PAMIĄTKOWY GŁAZ W PARKU

·       DREWNIANY KRZYŻ

·       MOGIŁY NA CMENTARZU

 

 

pomnik Wiosny Ludów

Wzniesiono go ku czci poległych powstańców i odsłonięto w 1948 roku w 100 rocznicę Wiosny Ludów. Pod cokołem z pamiątkową tablicą  stoi sześć urn z ziemią z pól bitewnych okresu  Wiosny Ludów w Wielkopolsce: Trzemeszna, Książa, Sokołowa, Buku, Rogalina i Grodziska.

 

mogiła powstańców u stóp pomnika św. Wawrzyńca

mogiła powstańców u stóp pomnika św. Wawrzyńca

rysunek autorstwa Ludwika Sczanieckiego – bitwa pod Miłosławiem

 

Ludwik Mierosławski
(1814- 1878)
polski generał, który w 1848 roku dowodził  w zwycięskiej bitwie pod Miłosławiem

 

KALENDARIUM

1845  wyznaczenie gruntu pod budynek szkoły  w Miłosławiu

1846-1848  budowa 4- izbowej szkoły przy ulicy Zamkowej według projektu ówczesnego właściciela dóbr miłosławskich- Seweryna Mielżyńskiego

1900 wprowadzenie przez zaborcę obowiązku nauczania wszystkich przedmiotów w języku niemieckim

1901-1904 przystąpienie uczniów szkoły miłosławskiej do strajku w obronie mowy polskiej

1906- 1907  udział uczniów w drugiej fali strajków przeciw polityce pruskiego zaborcy

1919  utworzenie po zakończeniu I wojny  światowej 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej dla wszystkich uczniów bez względu na wyznanie  i narodowość 

1940 przeniesienie szkoły dla polskich dzieci do Bugaju, a następnie do Białego Piątkowa; przeznaczenie budynku przy ulicy Zamkowej na szkołę dla dzieci niemieckich

1945 po zakończeniu II wojny światowej-  ponowne otwarcie szkoły przy ul. Zamkowej

1963  rozpoczęcie odbudowy zniszczonego  podczas wojny pałacu Kościelskich

1964  wmurowanie na budynku szkoły tablicy upamiętniającej strajkujące dzieci

1979  uroczystość wręczenia nowego sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Miłosławia

1999  realizacja reformy oświaty- przekazanie pałacu na potrzeby powstałego w Miłosławiu gimnazjum, umieszczenie uczniów Szkoły Podstawowej w Miłosławiu w budynku przy  ulicy Zamkowej

2001  podjęcie przez władze samorządowe uchwały dotyczącej budowy nowej szkoły oraz oddanie pomieszczeń lekcyjnych w zaadaptowanej na potrzeby szkoły świetlicy w Bugaju

2003  uroczystość wręczenia nowego sztandaru szkoły

2004 oddanie do użytku II i III modułu szkoły w Bugaju

2011 otwarcie nowego budynku szkolnego, przeniesienie siedziby Szkoły Podstawowej

2019 powstanie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak