uczennicaWYKAZ KLAS – ILOŚĆ UCZNIÓW

Rok szkolny 2018/2019

Stan na dzień 01.09.2018 r.

Lp Klasa Sala Wychowawca Ilość

Uczniów

Dz. Chł.
1. I a 6 Katarzyna  Augustyniak 21 9 12
2.  I b 8 Katarzyna Piłat 21 9 12
3. I c 7 Iwona Wiktorowska 20 8 12
RAZEM 62 26 36
4. II a 1 Elżbieta Wleklińska 20 10 10
5 II b 5 Lidia Siwiak 18 9 9
6 II c 2 Krystyna Bylińska 17 7 10
RAZEM 55 26 29
7 III a 10 Beata Kujawa 22 14 8
RAZEM 22 14 8
8 IV a 51 Katarzyna Kwiatek 23 9 14
9 IV b 42 Agnieszka Winowicz 23 12 11
10 IV c 23 Agnieszka Dobra 22 12 10
11 IV d 21 Iwona Klechamer 24 14 10
12 IV e 19 Karolina Podemska-Srodoń 22 11 11
RAZEM 114 58 56
13 V a 45 Sylwia  Grześkowiak 22 8 14
14 V b 55 Krystyna  Pedrycz 20 10 10
15 V c 43 Ewelina Grajek 20 9 11
16 V d 49 Krystyna Hypka 21 10 11
17 Ve 54 Arleta Walczak 21 9 12
RAZEM 104 46 58
18 VI a 50 Maria Piechocka 25 10 15
19 VI b 44 Jacek Lewandowski 23 11 12
20 VI c 48 Agnieszka Przybył 20 10 10
RAZEM 68 31 37
21 VII a 46 pałac

 

Małgorzata Mikołajczak 18 9 9
22 VII b  

22 pałac

Sylwia Grajek 17 5 12
23 VII c  

28 pałac

Mirosław Zimny 18 11 7
RAZEM

 

53 25 28
24 VIII a 34 pałac Małgorzata Mikulska

 

19 9 10
25 VIII b 44 pałac Marta Szymańska

 

21 10 11
26 VIII c 49 pałac Aneta Kosmala

 

15 9 6
27 VIII d 23 pałac Małgorzata Stefaniak

 

17 8 9
  72 36 36
 

OGÓŁEM UCZNIÓW I – VIII

550 262 288
  Ogółem uczniów

w kl.  I –III

139 66 73
Ogółem uczniów

W kl. IV -VIII

411 196 215
  Ogółem uczniów Gimnazjum

III  G

54 23 31
 

OGÓŁEM UCZNIÓW I – III G

604 285 319

 

uczeń

Szanowni Państwo!

W związku z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Miłosław zawarła umowy ze stomatologami o objęcie naszych uczniów świadczeniami ogólnostomatologicznymi i profilaktycznymi. Polegają one na przeglądzie dentystycznym wszystkich dzieci oraz w konsekwencji na ewentualnym leczeniu:

Objęcie ucznia opieką będzie realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dlatego otrzymacie Państwo do wypełnienia oświadczenia zgody wraz z wyborem lekarza stomatologa spośród tych, z którymi gmina podpisała porozumienie. Są to pani dr Joanna Białek-Skowrońska –  gabinet we Wrześni ul. Sinkiewicza 12 i pani dr Dorota Jędrzejewska – gabinet w Miłosławiu ul. 11 Listopada 5. Wybór lekarza należy do Państwa.

Harmonogram korzystania z gabinetu stomatologicznego ustalą lekarze w porozumieniu z dyrektorem i zostanie on Państwu przedstawiony przez szkołę. Zadaniem rodziców/prawnych opiekunów, którzy wyrażą zgodę na leczenie będzie odbycie wizyty z dzieckiem zarówno w celu pierwszego przeglądu jak i kolejnych ewentualnych wizyt. Dojazd we własnym zakresie.

 

Prosimy o zwrot wypełnionych oświadczeń zgody do poniedziałku 18 listopada 2019, także jeśli nie wyrażają Państwo zgody.