Godziny lekcyjne i przerwy

 

Przerwy i lekcje

w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła w Bugaju i pałac

1  

7.50 – 8.35

 

10 minut

10 minut

 

2  

8.45 – 9.30

 

10 minut

10 minut

 

3  

9.40 – 10.25

 

10 minut

5 minut

 

4  

 

10.35 – 11.20

           10.30 – 11.15  pałac

 

 

 

20 minut

10 minut

5  

11.40 – 12.25

           11.25 – 12.10  pałac

 

10 minut

15 minut

 

6  

12.35 – 13.20

           12.25 – 13.10  pałac

 

10 minut

5 minut

 

7  

 

13.30 – 14.15

           13.15 – 14.00  pałac

 

 

 

—–

 

Szanowni Państwo!

W związku z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Miłosław zawarła umowy ze stomatologami o objęcie naszych uczniów świadczeniami ogólnostomatologicznymi i profilaktycznymi. Polegają one na przeglądzie dentystycznym wszystkich dzieci oraz w konsekwencji na ewentualnym leczeniu:

Objęcie ucznia opieką będzie realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dlatego otrzymacie Państwo do wypełnienia oświadczenia zgody wraz z wyborem lekarza stomatologa spośród tych, z którymi gmina podpisała porozumienie. Są to pani dr Joanna Białek-Skowrońska –  gabinet we Wrześni ul. Sinkiewicza 12 i pani dr Dorota Jędrzejewska – gabinet w Miłosławiu ul. 11 Listopada 5. Wybór lekarza należy do Państwa.

Harmonogram korzystania z gabinetu stomatologicznego ustalą lekarze w porozumieniu z dyrektorem i zostanie on Państwu przedstawiony przez szkołę. Zadaniem rodziców/prawnych opiekunów, którzy wyrażą zgodę na leczenie będzie odbycie wizyty z dzieckiem zarówno w celu pierwszego przeglądu jak i kolejnych ewentualnych wizyt. Dojazd we własnym zakresie.

 

Prosimy o zwrot wypełnionych oświadczeń zgody do poniedziałku 18 listopada 2019, także jeśli nie wyrażają Państwo zgody.