INFORMACJA


Szanowni Państwo,

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
Uczniowie klas I-VIII będą od 9 do 29 listopada 2020 roku uczyć się w systemie zdalnym.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, zajęcia dla uczniów klas I-VIII odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele będą realizowali treści nauczania wynikające z podstawy programowej, mając na uwadze możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyficznych warunków do nauki. Jednocześnie informuję, że weekendy są czasem wolnym od zadań szkolnych i domowych, to czas na odpoczynek.

Głównym nośnikiem do zdalnej edukacji i komunikacji z nauczycielami jest platforma Office365 (Teams, Outlook). Bardzo ważne jest, by uczniowie przekazywali informację zwrotną do nauczycieli (z czym mają problemy, czego nie rozumieją). Wszystkich uczniów obowiązuje zdalne nauczanie i jest monitorowane poprzez sprawdzanie obecności i odnotowywanie w e-dzienniku.

W przypadku braku aktywności uczniów, nauczyciele będą na bieżąco zgłaszali ten problem wychowawcy, który skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub przez e-dziennik.

W przypadku sytuacji uniemożliwiającej uczniom współpracę z nauczycielami prosimy informować wychowawców. Brak informacji od Państwa jest jednoznaczny z tym, iż uczeń ma dostęp do nauki zdalnej.

Nauczyciele współpracują ze sobą, uczniami i Państwem, aby udzielać rzetelnej informacji zwrotnej na temat postępów i osiągnięć uczniów.

Szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję  rodzicom, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat zdalnego nauczania. Życzę dużo zdrowia, cierpliwości oraz  wyrozumiałości w zaistniałej sytuacji.

Proszę na bieżąco czytać komunikaty zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
W przypadku braku dostępu do e-dziennika lub problemów ze zdalnym nauczaniem, prosimy zgłaszać ten fakt wychowawcy.

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak