Młodzi w Akcji

 

Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego , który działa w budynku pałacu przystąpili do ogólnopolskiego programu Młodzi w Akcji , który  jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Banku Zachodniego WBK oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności   w ramach programu Szkoła Ucząca się.

Celem projektu jest włączenie uczniów do procesu współdecydowania wspólnie z przedstawicielami różnych grup o tym, jak ma w przyszłości wyglądać  miejsce, w którym żyją.

Po pierwszych spotkaniach uczniowie zdecydowali się na wybór ścieżki „Warsztaty przyszłościowe”

Grupa projektowa przeprowadziła diagnozę swojej miejscowości i rozpoznała potrzeby mieszkańców oraz miejsca wymagające zmiany. W kolejnym etapie działań na podstawie zebranych informacji grupa wybrała temat wokół, którego zorganizowała dyskusję z udziałem społeczności lokalnej. Rezultatem dyskusji były wnioski, jakie zmiany w wybranym obszarze mieszkańcy rekomendują do wprowadzenia. Zebrane wnioski zostały przedstawione lokalnym władzom i bardzo pozytywnie przyjęte

Grupa projektowa pracowała pod kierunkiem opiekunek Samorządu Uczniowskiego (w budynku pałacu) pań Ewy Jarząb i Honoraty Knast.

Co działo się w projekcie:

Październik :

 1. Szkolenie opiekunów SU w Poznaniu 14.10.17
 2. Zebranie Samorządu Uczniowskiego i wybranie ścieżki „Warsztaty przyszłościowe”
 3. Przygotowanie plakatu informacyjnego

Listopad :

 1. Tworzenie narzędzia badawczego- opracowanie ankiety

Grudzień :

 1. Przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców gminy Miłosław
 2. Analiza wyników ankiety
 3. Konsultacje z mieszkańcami
 4. Spotkanie z przewodniczącym Rady Gminy Miłosław Hubertem Gruszczyńskim– Celem spotkania z przewodniczącym rady było uzyskanie wskazówek jak nawiązać współpracę z władzami samorządowymi.
 5. Złożenie pism z propozycjami zmian w Urzędzie Miasta i Gminy Miłosław

Styczeń :

 1. Przedstawienie propozycji SU na posiedzeniu komisji dnia 10 stycznia 2018r.
 2. Opracowanie kosztorysu tablicy informacyjnej.

 

No Images found.

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak