Zapytanie ofertowe dostawa sprzętu specjalistycznego

Miłosław, dnia 10 grudnia 2021 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 Gmina Miłosław – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Bugaj 7, 62-320 Miłosław
reprezentowany przez Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłosławiu

zaprasza do składania pisemnej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na:

„Dostawę sprzętu specjalistycznego – specjalistycznych urządzeń i narzędzi z zakresu robotyki
i mikroelektroniki w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej
im. Wiosny Ludów z w Miłosławiu, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Miłosławiu”

 Termin składania ofert upływa w dniu: 16.12.2021 r.

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY  W ZAŁĄCZNIKACH

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu specjalistycznego…

3.1. III. Formularz cenowy

2.2. III. Wzór umowy

2.1. III. Opis Przedmiotu Zamówienia 3. III. Formularz ofertowy

3. III. Formularz ofertowy

informacja po otwarciu kopert- sprzęt specjalistyczny

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak