Akademia kompetencji

 

Znaleźliśmy się w gronie szczęśliwców projektu edukacyjnego „Akademia kompetencji”, którego liderem jest  Mały Inżynier.

Tytuł projektu: Akademia kompetencji

Termin realizacji: 1.03.2021 r – 31.08.2022 r.

Lider projektu: Mały Inżynier

Partner projektu: Gmina Miłosław

Uczestnicy: uczniowie kl. I-VIII, nauczyciele

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Do 31.08.2022 r. uczniowie naszej szkoły zdobędą kompetencje kluczowe oraz nabędą właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:

 1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe;
 2. zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy;
 3. szkolenie nauczycieli z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć – programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne;
 4. doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;
 5. doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

W ramach projektu przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów:          

 1. zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne (j. angielski);
 2. zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne przyrodnicze;
 3. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 4. zajęcia logopedyczne;
 5. Spotkanie z królową;   
 6. Matematyczne gry i  zabawy;   
 7. Przyrodnicze  – ekologiczne;
 8. Język angielski;   
 9. Matematyka w grach;   
 10. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych;   
 11. Projekt edukacyjny – przedsięwzięcie na rzecz społeczności szkolnej; 
 12. Półkolonie z robotyki – zajęcia prowadzone przez osoby z Małego Inżyniera;
 13. Półkolonie Laboratorium Naukowe – zajęcia prowadzone przez osoby z Małego Inżyniera.

Półkolonie z robotami, programowaniem i zaskakującymi eksperymentami są idealną okazją do świetnej zabawy i poszerzania horyzontów. Umożliwiają dzieciom poznanie fascynującego świata fizyki, mechaniki i informatyki.

Warsztaty prowadzone przez Małego Inżyniera pełne są zajęć praktycznych, na których dzieci będą projektować i budować własne roboty oraz poznają tajniki programowania
w intuicyjnych, dopasowanych do ich wieku i możliwości językach. Wszystko to przy użyciu m.in. uwielbianych przez dzieci klocków LEGO. Dla fanów gier przygotowano specjalną ofertę programowania z Minecraftem czy Aplikacji Mobilnych (App Inventor). Nie zabraknie również ekscytujących i wybuchowych eksperymentów.

 PLANOWANE EFEKTY:

Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji  nauczycieli;
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 429 741,79 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE : 408 091,79 zł 

WKŁAD WŁASNY : 21 650,00 zł

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak