Informacja covid

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłosławiu informuje,
że od dnia 21 do 26 października 2020 r. wprowadzony zostaje tryb edukacji zdalnej dla kl. IV-VIII poprzez platformę Office365.

W klasach I-III zajęcia odbywają się stacjonarnie, tylko z wychowawcą,

w godzinach od 8.00 do 11.00. Uczniowie dojeżdżający przebywają po lekcjach w świetlicy do momentu odjazdu autobusu.

Harmonogram dowożenia (rano) w dniu jutrzejszym, tj. 21 X 2020 r. pozostaje bez zmian, odjazdy o godz. 12.00.

Nowy harmonogram dowożenia na czwartek, piątek i poniedziałek
(od 22 do 26 X 2020 r.) ulegnie zmianie, o czym zostaną Państwo powiadomieni oraz ukaże się jutro na stronie internetowej szkoły.

Zajęcia świetlicowe dla uczniów miejscowych kl. I-III w dniach 21-26 X 2020 r. odbywają się
wg dotychczasowego harmonogramu.

Z poważaniem

Justyna Trawińska

dyrektor szkoły

Zarządzenie nr 9/2020/2021 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłosławiu 

z dnia 20 października 2020 r. 

 

Na podstawie   §18 ust. 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1604) 
oraz 
 § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  dnia 12 sierpnia 2020 r.  sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zarządzam, co następuje:

 

§1 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, ustalam  okres 
czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
 

§2 

Zawieszam zajęcia w klasach IV-VIII w terminie od 21 do 26 października 2020 r.  

§ 3 

Zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem platformy Office 365. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 20.10.2020 r. 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Miłosławiu 

mgr Justyna Trawińska 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak