Kolory życia

KONKURS PLASTYCZNY:   KOLORY ŻYCIA

CZAS PRZY TELEFONIE UCIEKA; PRAWDZIWE ŻYCIE NA CIEBIE CZEKA

1.

Szkolny Zespół Wychowawczo- Profilaktyczny ogłasza  konkurs pt. „Kolory życia”, którego celem jest  promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie pozytywnych wartości takich jak otwartość, pozytywne myślenie, bliskość , poczucie więzi z rodziną, grupą, wspólnotą.  Celem konkursu jest również wskazanie alternatywy dla coraz bardziej obecnych w życiu młodych ludzi telefonów, komputerów, gier  czy platform społecznościowych, które zastępują dzieciom i młodzieży tradycyjne relacje międzyludzkie.

2.

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Kolory życia” jest szkolny Zespół wychowawczo-profilaktyczny.
 2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: p. Katarzyna Kwiatek, p. Julia Miler-Kaźmierczak, p. Monika Myszkiewicz.

3.

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VIII Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu.
 2. Prace zgłoszone do konkursu powinny być pracami wykonanymi w dowolnej technice i w dowolnym formacie, podpisanymi w dolnym prawym narożniku pracy (imię, nazwisko, klasa).
 3. Prace zostaną ocenione przez komisję według następujących kryteriów:
 • zgodności z tematem,
 • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
 • oryginalność środków wyrazu.
 • estetyki pracy.
 1. Nagrody za I miejsca oraz wyróżnienia zostaną wręczone zwycięzcom na poziomie:

-klas IV

-klas V

-klas VI

-klas VII

-klas VIII

 

4.

 1. Termin składania prac konkursowych od 25. października 2021r do 10. listopada 2021r.
 2. Do dnia 19.listopada2021r komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs wyłaniając laureatów.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 24. listopada 2021r.
 4. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak