Konkursu plastyczny

„PORTRET HRABIEGO SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO”

Regulamin konkursu plastycznego

„PORTRET HRABIEGO SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO”

1. Organizator konkursu Zespół Szkolno–Przedszkolny w Miłosławiu.

2. Założenia konkursu

            a. temat pracy konkursowej: wykonanie pracy plastycznej portretu Hrabiego Seweryna Mielżyńskiego

            b. Cele konkursu:

            – popularyzacja znajomości historii regionu,

            – pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych.

3. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, Przedszkola Koszałek Opałek i mieszkańców gminy Miłosław.

4. Konkurs podzielony jest na kategorie:

            – przedszkole,

            – uczniowie klas I-IV,

            – uczniowie klas V-VIII,

            – pozostałe osoby biorące udział w konkursie.

5. Za organizację konkursu odpowiedzialni są:

            Organizatorzy konkursu w zakresie oceny i ekspozycji prac.

6. Harmonogram konkursu:

            – ostateczny termin dostarczenia prac 10 listopada 2022r.

            – rozstrzygnięcie konkursu: 30 listopada 2022r.

            – powiadomienie laureatów/zwycięzców konkursu do 8 grudnia 2022r.

– wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości 17 grudnia 2022r.  z okazji „150 rocznicy śmierci Seweryna Mielżyńskiego”.

7. Dostarczenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

8. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bugaj 7        

 62-320 Miłosław

9. Prace konkursowe nie mogą być mniejsze od formatu A4 i większe od formatu A3, wykonane dowolną techniką plastyczną (nie przyjmujemy prac przestrzennych).

10. Na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko, klasę, adres i nr kontaktowy.

11. Dostarczenie pracy jest zgodą na:

            – publikację w Internecie,

            – publikację w formie wystawy,

            – publikację w lokalnej prasie.

Ocena prac konkursowych

1. Jedna osoba może oddać tylko jedną pracę.

2. Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem konkursu.

3. Komisja konkursowa będzie oceniać:

– zgodność z tematem konkursu,

– pomysłowość,

– oryginalność,

– estetykę wykonania.

4. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez organizatora.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna.

Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy

2. Nagrody i ich ilość ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.szkolamiloslaw.pl

Prace nie podlegają zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na wystawie pokonkursowej.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak