Kształcenie zdalne informacja

 

                            Szanowni Państwo, Drodzy  Uczniowie

W dniach 20-22 grudnia oraz 3-5 stycznia 2022 dla uczniów klas I – VIII trwa nauczanie z wykorzystaniem technik i metod pracy na odległość.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022

–  Zimowa przerwa świąteczna od 23 do 31 grudnia 2021

– 7 stycznia dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 – Ferie zimowe  od 17 do 28 stycznia 2021 r.

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 13 grudnia 2021 wprowadzono naukę zdalną w dniach  od 20.12.2021 do 09.01.2022

W jaki sposób realizowane jest kształcenie zdalne w naszej szkole?

Nauczyciele w trakcie zdalnego nauczania realizują treści wynikające z podstawy programowej, mając na uwadze możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyficznych warunków do nauki. Kontynuują rozpoczęty proces realizacji podstawy programowej, przygotowując uczniom materiał do pracy zdalnej, korzystając z ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów mających formę elektroniczną zawartych
w ogólnopolskich programach edukacyjnych. Głównym nośnikiem do zdalnej edukacji i komunikacji                          z nauczycielami jest platforma Office365 (Teams, Outlook). Bardzo ważne jest, by uczniowie przekazywali informacje zwrotną do nauczycieli (z czym mają problemy, czego nie rozumieją). Wszystkich uczniów  obowiązuję zdalne nauczanie i jest monitorowane poprzez  sprawdzanie obecności i  odnotowanie
w e-dzienniku. W sytuacji braku łączności podczas zajęć, materiały nauczania są przesyłane. Nauczyciele wykorzystują strony i portale w czasie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych:

  • Rekomendowane przez MEN (mi.in. www.epodręczniki.pl)

 

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak