Projekt PRO – LIFE – LAB Laboratorium Życia

 

PROLOG

Początkowo projekt miał mieć tytuł „Warto żyć” – ale to nie jest wcale dla wszystkich oczywiste.  Gdyby bowiem tak było, to statystyki wyglądałyby inaczej. Tymczasem badania wykazują, iż wzrasta odsetek ludzi młodych  podejmujących zachowania ryzykowne, wśród których dominuje wczesna inicjacja nikotynowa, alkoholowa, narkotykowa czy seksualna. Coraz młodsze dzieci  podejmują próby  samookaleczania się, a  najpowszechniejszą dysfunkcją jest uzależnienie od komputerów i smartfonów.  Wielu młodych ze świata realnego ucieka w wirtualny, w którym szuka i znajduje przyjaciół. Ta grupa młodych często cierpi na depresję. Wielogodzinna adoracja smartfona czy laptopa staje się przyczyną kolejnych dysfunkcji społecznych: odrealnienia świata i relacji osobowych, izolowania się i alienacji. Skuteczny kontakt z drugim, żywym  człowiekiem staje się poważnie zaburzony. Dzieci zamykają się w swoich pokojach, a rodzice zakładają słuchawki na uszy. Droga do najbliższych jest coraz dłuższa. Próba oderwania dziecka od komputera wiąże się z eksplozją złości czy agresji.

Powyższe zdania nie opisują w całości aktualnych czy najnowszych tendencji zachowań wśród dzieci i młodzieży.  Na awersie medalu widzimy coraz więcej uczniów z wzorowymi zachowaniami, wysokimi jak nigdy wcześniej średnimi ocen, zaangażowanych w rozmaite akcje, zbiórki i pomoc  w sytuacjach zdrowotnych czy losowych. Zdarza się jednak  tak, że ktoś dba o zdrowie fizyczne i wysportowane ciało, które jednak nie stanie się dobrem dla innych, lecz jest narzędziem przemocy czy okrucieństwa. Ktoś inny może wykształcić w sobie dużą równowagę i odporność psychiczną, ale nie po to, by w dojrzały sposób spotykać się z innymi ludźmi, lecz po to, by nimi manipulować czy wykorzystywać ich do zaspokojenia swoich  potrzeb. Jeszcze ktoś inny dba o rozwój sfery duchowej, ale czyni to po to, by zamykać się przed nimi w poczuciu wyższości i przekonaniu o własnej doskonałości. Z drugiej strony ktoś może mieć poważne problemy ze zdrowiem fizycznym czy przeżywać bolesne stany psychiczne, a mimo to stawać się dla innych czytelnym znakiem miłości i dobroci oraz kimś, kto w zdumiewający sposób umacnia i przemienia ludzi, których spotyka.

W związku z powyższymi spostrzeżeniami projekt otrzymał nowy, nieco tajemniczy tytuł:  PRO – LIFE – LAB  Laboratorium Życia. Jest adresowany do uczniów klas VII, którzy coraz częściej podejmują trudne decyzje. Zastosowana będzie metoda świadectwa osobistego tzn. odsłonięcia się osoby przed osobą. Dawanie świadectwa jest starą metodą pochodzącą z pedagogiki personalistycznej, która jest bardziej skuteczna w wychowaniu w opozycji do tzw. ”Bildung”  czyli  procesu nieustannego kształtowania intelektualnego, formowania osobowości, wychowania szlachetnej jednostki pod kątem jej użyteczności w społeczeństwie, czy behawioryzmu tzn. oddziaływania poprzez bodźce i trening jedynie na powierzchowne sfery odruchów i nawyków. W obecnych czasach w codziennej pracy posługujemy się programami, procedurami, kryteriami czy instrukcjami,  które zapewniają sprawne funkcjonowanie mechanizmu zwanego społeczeństwem. W nich nie znajdziemy człowieka.

Udział w projekcie ma  wybić uczestników ze schematu w myśleniu czy działaniu i zachęcić do świadomego opuszczenia silnie strzeżonej strefy komfortu oraz uzdolnić do podejmowania dojrzałych i odpowiedzialnych decyzji. Autorki projektu są świadome tego, że  efekt ich pracy może być dla nich niewidoczny, ale wierzą w to, że  kiedyś na pewno się pojawi.

 

PRO – LIFE – LAB Laboratorium Życia

Projekt edukacyjno – wychowawczy  dla uczniów klas VII

 

„Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu, aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom, aniżeli teoriom.” 

 

          Jan Paweł II

 

 

Koordynatorzy projektu:

mgr inż. Małgorzata Mikołajczak

mgr Małgorzata Mikulska

 

Cele:

 • Proklamacja wartości życia niezależnie od narodowości, wyznania czy przekonań.
 • Poznanie form niesienia pomocy.
 • Poznanie świadectw osób niosących pomoc lub ratujących życie innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych w szczególności altruizmu, pomocniczości i solidarności wobec drugiego człowieka.
 • Inicjowanie wolontariatu.
 • Kształtowanie wrażliwości przez tworzenie i odbiór sztuki.
 • Preorientacja zawodowa.

 

Harmonogram działań:

 • 10 konferencji tematycznych, które poprowadzą świadkowie walki o życie: położna, lekarz, dawca szpiku kostnego, dawca krwi, wolontariusz hospicjum, strażak, trzeźwiejący alkoholik i in. Konferencje będą się odbywały na lekcjach wychowawczych. Zastosowana będzie metoda świadectwa osobistego tzn. odsłonięcia się osoby przed osobą.
 • Instalacja „Pola nadziei” – to międzynarodowy program realizowany przez hospicja i ich przyjaciół w celu pozyskania środków na rzecz potrzebujących i, przede wszystkim, propagowania wśród dzieci i młodzieży idei niesienia bezinteresownej pomocy. Symbolem kampanii są żółte żonkile sadzone jesienią przez dzieci i młodzież w centralnych punktach miasta, a następnie rozdawane wiosną w ulicznych kwestach.
 • Dwa wyjazdy studyjne do Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie prowadzonego przez ss. Dominikanki, gdzie nasi uczniowie wezmą udział w zajęciach integracyjnych, socjoterapeutycznych z podopiecznymi  sióstr oraz poznają ofertę szkoleń, warsztatów i formacji.
 • Szkolenie uczniów klas VII w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
 • Przygotowanie i prezentacja wystaw tematycznych.
 • Projekcja filmu „Życie jest piękne”.
 • Koncert charytatywny.
 • Dwa konkursy plastyczne: „Żonkil z dedykacją” oraz „Warto żyć”.
 • Podsumowanie w II semestrze r. szk. 2017/2018.

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Projekt i wykonanie: Jacek Lewandowski
Administracja od 01.09.2020 r. - Mariusz Walczak