Rozstrzygnięcie konkursu „Makieta ekologicznego samochodu”

 

Miejsce I

  Kacper Borowiak 3B g

  Maciej Zielkowski 3B g

  Wojciech Nawrocki 3 B g

 

Miejsce II

  Wiktor Nowaczyk 3 C g

  Mikołaj Urbański 3 C g

  Arkadiusz Łuczyk 3 C g

 

Miejsce III

  Nikola Kowalska 3 C g

  Klaudia Głuszak 3 C g

  Daria Jędraszak 3 C g

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Dziękujemy za zaangażowanie i kreatywność.

Organizatorki konkursu: panie Honorata Knast, Iwona Klechammer, Małgorzata Mikołajczak

Szanowni Państwo!

W związku z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Miłosław zawarła umowy ze stomatologami o objęcie naszych uczniów świadczeniami ogólnostomatologicznymi i profilaktycznymi. Polegają one na przeglądzie dentystycznym wszystkich dzieci oraz w konsekwencji na ewentualnym leczeniu:

Objęcie ucznia opieką będzie realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dlatego otrzymacie Państwo do wypełnienia oświadczenia zgody wraz z wyborem lekarza stomatologa spośród tych, z którymi gmina podpisała porozumienie. Są to pani dr Joanna Białek-Skowrońska –  gabinet we Wrześni ul. Sinkiewicza 12 i pani dr Dorota Jędrzejewska – gabinet w Miłosławiu ul. 11 Listopada 5. Wybór lekarza należy do Państwa.

Harmonogram korzystania z gabinetu stomatologicznego ustalą lekarze w porozumieniu z dyrektorem i zostanie on Państwu przedstawiony przez szkołę. Zadaniem rodziców/prawnych opiekunów, którzy wyrażą zgodę na leczenie będzie odbycie wizyty z dzieckiem zarówno w celu pierwszego przeglądu jak i kolejnych ewentualnych wizyt. Dojazd we własnym zakresie.

 

Prosimy o zwrot wypełnionych oświadczeń zgody do poniedziałku 18 listopada 2019, także jeśli nie wyrażają Państwo zgody.