Świetlicowy Konkurs Wiedzy Omnibus

 

Dnia 07.06.2019 r. o godzinie 8:00 w świetlicy szkolnej odbył się Świetlicowy Konkurs Wiedzy Omnibus, w którym wzięło udział 33 uczniów klas IV- VI. Potyczki trwały do godziny 10:30 a sam konkurs składał się z 6 rund. Konkurs został zorganizowany przez wychowawców świetlicy:  p. M. Pietek, p. E. Grajek.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce –     Lena Środoń  kl. IV d

II miejsce –    Paulina Korajczyk   kl. V c

III miejsce –   Mateusz Przybyłowicz kl. VI c

 Uczniowie biorący udział mieli możliwość wyboru zagadnień z wiedzy ogólnej, historycznej, przyrodniczej oraz z przepisów ruchu drogowego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem a uczniowie wykazali się szeroką wiedzą.

Serdecznie dziękujemy za udział uczestnikom oraz  gratulujemy zwycięzcom!!!!!

Szanowni Państwo!

W związku z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Miłosław zawarła umowy ze stomatologami o objęcie naszych uczniów świadczeniami ogólnostomatologicznymi i profilaktycznymi. Polegają one na przeglądzie dentystycznym wszystkich dzieci oraz w konsekwencji na ewentualnym leczeniu:

Objęcie ucznia opieką będzie realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dlatego otrzymacie Państwo do wypełnienia oświadczenia zgody wraz z wyborem lekarza stomatologa spośród tych, z którymi gmina podpisała porozumienie. Są to pani dr Joanna Białek-Skowrońska –  gabinet we Wrześni ul. Sinkiewicza 12 i pani dr Dorota Jędrzejewska – gabinet w Miłosławiu ul. 11 Listopada 5. Wybór lekarza należy do Państwa.

Harmonogram korzystania z gabinetu stomatologicznego ustalą lekarze w porozumieniu z dyrektorem i zostanie on Państwu przedstawiony przez szkołę. Zadaniem rodziców/prawnych opiekunów, którzy wyrażą zgodę na leczenie będzie odbycie wizyty z dzieckiem zarówno w celu pierwszego przeglądu jak i kolejnych ewentualnych wizyt. Dojazd we własnym zakresie.

 

Prosimy o zwrot wypełnionych oświadczeń zgody do poniedziałku 18 listopada 2019, także jeśli nie wyrażają Państwo zgody.