„Żeby Polska była Polską!”

 

Chcemy: „Żeby Polska była Polską!”, choć trudna jest historia naszej Ojczyzny. Trudna, smutna, pełna krwi i cierpienia…

Mimo to,  chcemy pamiętać i przekazywać kolejnym pokoleniom karty naszej historii. Historii naszej małej Ojczyzny – Miłosławia.

„ Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
Gdzie się spotyka z zachodem wschód…
Nasz pępek świata,
Nasz biedny raj…
Jest takie miejsce,
Taki kraj”.

… i kiedy nadarza się ku temu okazja,  cofamy strony w księdze naszej historii  i przenosimy się do wiosny 1848, kiedy to w powietrzu czuć było już zbliżającą się wiosnę i coraz większy niepokój rodaków szykujących się do bitwy…

       Czas obrony Miłosławia i bohaterskiej walki naszych przodków uczczono w szczególny sposób w 1969 roku, kiedy to Szkole Podstawowej nadano imię Wiosny Ludów.

       Odtąd Wiosna Ludów w Miłosławiu nie jest  tylko nazwą historycznych wydarzeń, ale przede wszystkim wspaniałym symbolem męstwa, odwagi i zwycięstwa.

Sylwia Grajek

 

« 1 z 2 »

Kolejna galeria:

Autor zdjęć Andrzej Górczyński Radio Września.

« 1 z 2 »

Szanowni Państwo!

W związku z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Miłosław zawarła umowy ze stomatologami o objęcie naszych uczniów świadczeniami ogólnostomatologicznymi i profilaktycznymi. Polegają one na przeglądzie dentystycznym wszystkich dzieci oraz w konsekwencji na ewentualnym leczeniu:

Objęcie ucznia opieką będzie realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dlatego otrzymacie Państwo do wypełnienia oświadczenia zgody wraz z wyborem lekarza stomatologa spośród tych, z którymi gmina podpisała porozumienie. Są to pani dr Joanna Białek-Skowrońska –  gabinet we Wrześni ul. Sinkiewicza 12 i pani dr Dorota Jędrzejewska – gabinet w Miłosławiu ul. 11 Listopada 5. Wybór lekarza należy do Państwa.

Harmonogram korzystania z gabinetu stomatologicznego ustalą lekarze w porozumieniu z dyrektorem i zostanie on Państwu przedstawiony przez szkołę. Zadaniem rodziców/prawnych opiekunów, którzy wyrażą zgodę na leczenie będzie odbycie wizyty z dzieckiem zarówno w celu pierwszego przeglądu jak i kolejnych ewentualnych wizyt. Dojazd we własnym zakresie.

 

Prosimy o zwrot wypełnionych oświadczeń zgody do poniedziałku 18 listopada 2019, także jeśli nie wyrażają Państwo zgody.