Krwiodawstwo w szkole – rekordowy Miłosław

 

W dniu 15 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Wiosny Ludów
w Miłosławiu odbyła się akcja poboru krwi, którą zorganizowały nauczycielki biologii: Honorata Knast i Małgorzata Mikołajczak.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza odnotowało rekordowy pobór krwi. W ciągu 3 godzin zarejestrowały się 64 osoby, chcące oddać krew. Ostatecznie została pobrana krew od 46
dawców. Uzyskano aż 20,7 litrów krwi.

Wszystkim krwiodawcom za przekazany, bezcenny dar organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Krwiodawcy zdali egzamin celująco z bezinteresownego niesienia pomocy bliźniemu. Odrębne podziękowania przekazujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia akcji krwiodawczej.


Małgorzata Mikołajczak

 

« 1 z 2 »

Szanowni Państwo!

W związku z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Miłosław zawarła umowy ze stomatologami o objęcie naszych uczniów świadczeniami ogólnostomatologicznymi i profilaktycznymi. Polegają one na przeglądzie dentystycznym wszystkich dzieci oraz w konsekwencji na ewentualnym leczeniu:

Objęcie ucznia opieką będzie realizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dlatego otrzymacie Państwo do wypełnienia oświadczenia zgody wraz z wyborem lekarza stomatologa spośród tych, z którymi gmina podpisała porozumienie. Są to pani dr Joanna Białek-Skowrońska –  gabinet we Wrześni ul. Sinkiewicza 12 i pani dr Dorota Jędrzejewska – gabinet w Miłosławiu ul. 11 Listopada 5. Wybór lekarza należy do Państwa.

Harmonogram korzystania z gabinetu stomatologicznego ustalą lekarze w porozumieniu z dyrektorem i zostanie on Państwu przedstawiony przez szkołę. Zadaniem rodziców/prawnych opiekunów, którzy wyrażą zgodę na leczenie będzie odbycie wizyty z dzieckiem zarówno w celu pierwszego przeglądu jak i kolejnych ewentualnych wizyt. Dojazd we własnym zakresie.

 

Prosimy o zwrot wypełnionych oświadczeń zgody do poniedziałku 18 listopada 2019, także jeśli nie wyrażają Państwo zgody.